W rzeczywistosci tkwia bardzo mocno

W rzeczywistości tkwią bardzo mocno w mule i gruncie na swych szczudłowych, szeroko rozstawionych korzeniach, któ- rymi przeciwstawiają się naporowi fal i przypływów. Głównym przedstawicielem tych roślin jest rodzaj Rhizophoia, tworzący pas drzew bliższy morzu. Do- łączają się także liczne inne rośliny, zazwyczaj nieco w tyle koncentrycznie rozlokowane, wiążące jakby las z morzem, stąd rola namorzyn w gospodarce wód przybrzeżnych: są one pionierami życia lądowego na tych terenach, podobnie jak trzciny i roślinność bło- tna w zbiornikach śródlądowych. Odbierają morzu bardziej zaciszne brzegi, kompensując w pewnym stopniu niszczycielską działalność fal, szczególnie wy- raźnie zaznaczającą się u brzegów skalistych Zarośla namorzyn stwarzają swoiste siedlisko zwie- rzętom. Czarny, cuchnący szlam, nagromadzony wśród korzeni i wydzielający z siebie niezdrowe. febryczne wyziewy, roi się od zwierząt. Mnóstwo w nim żyje robaków, skorupiaków i małżów; przeważnie są to „czyściciele” Ciemne kraby z rodzaju Uca, Sesarma i in., ryją w nim korytarze, znoszą w nie liście i owoce spadłe z drzew mangrowych. Na szczudłowych, po- wietrznych •korzeniach, jedynych miejscach oparcia w tym grząskim, dreszczem przejmującym środowi- sku, osiadłe życie prowadzą ostrygi i pąkle. W górę po pniach i gałęziach pną się liczne ślimaki. Istnieje także mała rybka Periophthalmus, o osobliwych „pe- ryskopowych”, wystających z wody oczach, gdy pływa tuż pod powierzchnią, rybka ta stale towa- rzyszy formacji mangrowe] U brzegów Indo-Pacyfiku. Podczas odpływu gramoli się z pomocą płetw, prze- mienionych w niezgrabne łapki, na korzenie i gałę- zie ryzofory w poszukiwaniu owadów, których mnó- stwo lata wśród zarośli i biega po wysychającym nową płetewką, silnie unaczynioną, którą dodatkowo oddycha. Spłoszona, raptownym skokiem spada i gi- nie wśród szlamu .. Na ten bogaty świat czają się w zaroślach jaszczurki i ptaki. Istnieją nawet pewne małpy chętnie trzymające się namorzyn. [przypisy: , , ]