‚Pasozyty o tyle daja przeciwny

‚Pasożyty o tyle dają przeciwny obraz, że „łańcu- chy” przez nie tworzone są w zasadzie jeszcze krótsze niż form wolnożyjących, czyli złożone z mniejszej i’ii;Yzby ogniw i każde ogniwo w stosunku do poprze- dzającego składa się z gatunków mniejszych, lecz ” większej. liczbie osobników (pasożyty, hyperpaso- żyty, bakterie). Łańcuchy odżywcze …