Podstawe odzywcza zespolu zwierzecego tworza

Podstawę odżywczą zespołu zwierzęcego tworzą zawsze roślinożercy albo saprofagi. Dopiero ich kosztem żywią się drapieżcy, tymi znów drapieżcy więksi itd. aż do ogniw końco- wych, które• zwykle nie mają innych wrogów niż pasożyty, człowieka lub śmierć naturalną. Taki łańcuch zespołowy, złożony z ogniw zwie- rzęcych, oczywiście niepełny. bo brak producentów …