Mówilismy o typach lokomocyjnych zwie-

Mówiliśmy o typach lokomocyjnych zwie- rząt wodnych. i lądowych w rozdziale pierwszym; o typach klimatycznych w• drugim; o typach ryjących pod ziemią przy omawianiu podłoża; o typach odży- wczych• przy omawianiu czynników biotycznych, gdzie też wspominaliśmy o różnych kategoriach zwierząt ze względu na miejsca gniazdowania w poszczególnych pionowych warstwach siedliskowych. …