Róznice najbardziej krancowe istnieja pomiedzy

Różnice najbardziej krańcowe istnieją pomiędzy lasem a stepem, podczas gdy sawanna zajmuje do pewnego stopnia przejściowe stanowisko. Praca Thompsona jako dająca niezwykle przejrzysty obraz stosunków ilościowych może służyć za wzór porównawczej ana- lizy ekologicznej zespołów. Oto jej główne wyniki. Na stepie w porównaniu z lasem dominują formy rozra- dzające się …