Tak samo zdarza sie, ze

Tak samo zdarza się, że głodna wrona lub gawron atakują zajęczycę, ale tylko by spędzić ją z gniazda i porwać młodego; dorosłemu nie sprosta- ją. Ciernik odżywia się kiełżami, ale tylko maleńkimi do drugiej, co najwyżej trzeciej wylinki itp. Każdy w . zasadzie drapieżca chwyta zdobycz pewnej tylko wielkości. Nie …