Urozmaicone nisze ekologiczne, jakie nasz

Urozmaicone nisze ekologiczne, jakie nasz las stwarza ptakom, łącz- nie ze strefami pionowymi oraz owadami najczęściej tępionymi. Według W. Koehlera. A. Strefa pnl (dzięcioły, kowalik, pełzace) (jaja na korze np. barczatki, mniszki itp. Owady rozwija- jące się pod korą, np. kor- nik, kózki, bogatki I In.) B. Strefa konarów (kukułka, …