W rzeczYWi10sCi bylo to blizsze

W rzeczYWi10śCi było to bliższe spre- cyzowanie znanych nam j ż typów odżywczych jak roślinożerce, saprofagi, dra’ ieżce, polifagi. W pierwotnej formie, wtrowadzonej przez El tona, było to pojęcie n i s z Y P o kar m o w e j. W posze- rzonym dziś pojęciu nisza e ologiczna …