W odniesieniu do zycia -Iadowego

W odniesieniu do życia -Iądowego w praktyce daje dobre wyniki podział na rozległe f o r m a c j e flory- styczne, naturalne obszary lądów, a w obrębie tych wyróżnienie s i e d l i s k, jako mniej lub więcej jedno- litych zespołowo’ obszarów, zazwyczaj mniej rozle- …