Sezonowosc zycia zwierzecego jest czynnikiem

Sezonowość życia zwierzęcego jest czynnikiem nie- wątpliwie utrudniającym ścisłe badanie gospodarki zeSpołowej, aczkolwiek należy podkreślić jest bardzo wdzięcznym polem do obserwacji f e n o log i c z- n y c h, dostępnych dla każdego, a wprowadzających bezpośrednio w pulsację życia zwierząt. na tle zmian okresowych środowiska fizycznego, u …