To, co nasz wybitny botanik

To, co nasz wybitny botanik i miłośnik przyrody ojczystej w prostych, czułych słowach mówi o lesie, z odpowiednimi zmianami można zastosować i do innych siedlisk. W krajach, jak nasz, leżących w stre- fie umiarkowanej, periodycznie po sobie następujące zmiany pór zmieniają w ciągu roku zasadniczo skład zespołów roślinnych i zwierzęcych …