U zwierzat nocnych wieksza na

U zwierząt nocnych większą na ogół rolę odgrywają węch, dotyk i słuch niż wzrok, którym za to w znacznym stopniu posługują się zwie- rzęta dzienne 1. Niekiedy poszczególne ogniwa w łań- cuchu odżywczym zespołu dziennego zastąpione są przez odpowiadające im ogniwa o życiu nocnym. W środowisku powietrznym zespołowe, odżywcze sta- …