Najczesciej jest inaczej, przy- najmniej

Najczęściej jest inaczej, przy- najmniej na lądzie. W chodzą tu w grę zjawiska towa- rzyszące zmianom warunków świetlnych, jak tem- peratura, wilgotność, inne warunki odżywiania, bezpieczeństwa w różnych porach doby itp. Ropuchy, podobnie jak ślimaki, rozpoczynają życie aktywne tak samo podczas dżdżystej pogody, jak i w nocy, co wskazuje, że …