Zespoly zycia srodowisk wodnych Morze

Zespoły życia środowisk wodnych Morze a wody śródlądowe Podział hydrosfery wodnej powłoki Ziemi – wynika przede wszystkim z właściwości chemicznych środowiska płynnego, a także z jego rozmieszczenia na Ziemi. Morza i wody śródlądowe tworzą dwa główne działy żywiołu wodnego, wyróżniające się odrębnym życiem i warunkami bytu. Różnią się także rozmia- …