W pewnych razach przebiega ono

W pewnych razach przebiega ono dosyć szybko, kiedy indziej jest powolne, jak powolnymi są te zmiany, które je wywołują. Zmienia się jednak wszy- stko, klimat, gleba, flora. Sukcesji roślinnej, zmienia- jącej jeziora w stawy i mokradła, odpowiada sukcesja zwierząt. W taki sposób przebiega w przyrodzie nieustannie proces ewolucji. W odniesieniu …