Kazdy” kto mial okazje po

Każdy” kto miał okazję po dłuższej nie- obecności powrócić do miejsc mu znanych, mógł z ła- twością przekonać się o zmianach w składzie życia zwierzęcego. Zniknęły jedne gatunki, na ich miejsce zjawiły się inne. Dawne stanowiska zostały obsadzone przez nowych członków lub świecą lukami, zwłaszcza jeżeli najczęściej niszczycielski, rzadziej budujący …