W zwiazku z nagromadzeniem sie

W związku z nagromadzeniem się w tych wodach znacznych ilości materii organicz- nych, butwiejących w bez- tlenowym środowisku, wyzwalają się duże ilości siarkowodoru, który prze- sycając wodę zabija wszel- kie życie, prądami czy inną drogą dostające się w zasięg wód trujących. Występują tam jedynie bakterie gnilne i siarko- we. Głębiny …