Biedne pod wzgledem rozmaitosci zycia

Biedne pod względem rozmaitości życia są tereny ujściowe rzek, środowisko słonawe o charakterze przej- ściowym pomiędzy wodami morskimi przybrzeżnymi a słodkimi. Zespoły życia tych siedlisk są tednak liczebnie bardzo rozrodzone, wobec obfitych zasobów pokarmowych, jakie rzeki wnoszą .do morza pod po- stacią żyznych namułów organicznych. Ważną cechą ekologiczną są także …