Pasrno s u b 1

Pasrno s u b 1 i t o raI u rozpościera się od najbar- dziej dolnych zasięgów flory dennej po granice ze- wnętrzne litoralu, zbliżone do. tzw. linii ‚mułu, śro- dowiska wód spokojnych i ciemnych, nieco ‚za krańcem zewnętrznym szelfu. Drugim czynnikiem wpływającym na skład zespołów jest f i z …