Glony bytuja nie tylko na

Glony bytują nie tylko na zewnętrznym szkielecie wapien- nym korąlowców, ale również jako mikroskopowe, jednokomórkowe, we wnętrzu polipów. Nocą polipy odżywiają się planktonem. W dzień glony syntety- zują pokarm użytkowany przez konsumentów zwie- rzęcych. Rafa pracuje nieustannie jako samowystar- czalny i samoregulujący zespół – ekosystem. Zastosowanie akwalungu, tak dziś powszechne …