W osobli- wym tym zespole

W osobli- wym tym zespole tropikalnych brzegów bagnistych jednoczy się świat morski ze światem lądowym. Jest to prawdziwy teren „eksperymentu przyrody”, teren przystosowywania się zwierząt morskich do ży- cia lądowego, a lądowych do przybrzeżnego mor- skiego. Jeszcze osobliwszą formacją życia przybrzeżnego w morzach gorących są ir a f y kor …