W rzeczywistosci tkwia bardzo mocno

W rzeczywistości tkwią bardzo mocno w mule i gruncie na swych szczudłowych, szeroko rozstawionych korzeniach, któ- rymi przeciwstawiają się naporowi fal i przypływów. Głównym przedstawicielem tych roślin jest rodzaj Rhizophoia, tworzący pas drzew bliższy morzu. Do- łączają się także liczne inne rośliny, zazwyczaj nieco w tyle koncentrycznie rozlokowane, wiążące jakby …