Obraz dynamiki’ zespolu stwarzamy na

Obraz dynamiki’ zespołu stwarzamy na podstawie danych zbieranych w różnych porach dnia i nocy . (zmiany dobowe zespołu), a także w różnych porach roku (aspekty sezonowe). Wreszcie cały materiał wykorzystujemy dla odtworzenia sukcesyjnego sta- dium zespołu, czyli jego stanowiska w szeregu. ewo- lucyjnym, zmierzającym najczęściej do jakiegoś bar- dziej zrównoważonego …