W wodach, zarówno sródladowych jak

W wodach, zarówno śródlądowych jak i zwłaszcza w morzu, zespoły w mniejszym stopniu. wiążą się z rozmieszczeniem ekologicznym . roślin, natomiast głównie z istniejącymi kompleksami podobnych fi- zycznych warunków, utworzone są przeważnie ze zwierząt. Toteż badania zespołowe wodne opierają się na nieco innych zasadach. Pod względem ilościowym tak w odniesieniu …