A n i m a

A n i m a l S o c i e s – staciium rozwojowe ani- mal society. 2. Terminologia określająca s t r u k t u r ę z e- s p o ł u czyli wzajemne stosunki składników (consti- tuents). a) Podział określający strukturę zespołu, oparty na …