W tak pojetym zespole asocjacja

W tak pojętym zespole asocjacja tworzy zgrupowa- nie roślinności czyli zespół roślinny, który botanicy dzięki terminologii dawniej ustalonej i bardzo szcze- gółowo wypracowanej, a także dzięki łatwiejszemu badaniu ekologicznemu roślin, analizują bardzo do- kładnie. Pod tym względem prace ich mogą być przy- kładem. dla zoologów, aczkolwiek wymagają korektury ze względu …